SOSİAL SAHİBKARLIQ

özünüməşğulluğun stimullaşdırılması

- təşkilatlarda qısamüddətli təcrübə proqramları

- aztəminatlı ailələrin nümayəndələri üçün müxtəlif sahələr (şahmat, rəsm, riyaziyyat, informatika və s.) üzrə təlim- tədrisin təşkil edilməsi.

 

bilik-bacarıqların nəsillərarası və nəsildaxili ötürülməsinin təşkili və digər bu kimi fəaliyyətlər

-sənətkarlıq sahələrinin (qurama, dülgərlik, duluzçuluq və s.) yeni nəsilə ötürülməsi