MAARİFLƏNDİRMƏ

Maliyyə savadlığı ilə bağlı maarifləndirmə

 

-təqaüd kartlarından istifadə qaydaları

-nağdsız hesablaşmalar

-büdcənin təşkili

-kiçik biznesin qurulması

 

Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından effektiv istifadənin təşviqi

 

-kompüter bilikləri

-dil bilikləri

-emosional intellekt